WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na usługi hotelarskie dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w WSS im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.03.26


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.03.31


Zmiana SIWZ


2015.04.02


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.04.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


2015.04.24


Informacja o powrocie do czynności


2015.04.30


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych