WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz na usługę sprzątania w części administracyjnej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

25.06.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 22.06.2018r.


26.06.2018r


SIWZ


18.07.2018r


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmienione załaczniki w wersji edytowalnej


20.07.2018r


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Załacznik w wersji edytowalnej


01.08.2018r


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik w wersji edytowalnej


03.08.2018r


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik w wersji edytowalnej


10.08.2018r


Odpowiedzi na pytania


17.08.2018r


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


27.08.2018r


Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.08.2018r


25.09.2018r


Rozstzrygnięcie pakietu nr 1


05.10.2018r


Rozstrzygnięcie pakietu nr 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych