WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.08.24


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 23.08.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Formularz cenowy - wersja edytowalna


2017.09.26


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2017.10.25


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2017.11.13


Informacja z otwarcia


2017.12.08


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - PAKIET 6


2018.03.08


Postępowanie unieważnione w zakresie pakietu 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1


2018.03.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - PAKIET 1, 2, 5, 7, 8, 10
Postępowanie unieważnione w zakresie pakietu 9 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1


2018.04.05


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - PAKIET 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych