WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.10


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 07.07.2017r.


2017.07.12


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.08.11


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


2017.08.18


Odpowiedzi na pytania
zalacznik nr 2a po zmianach


2017.08.31


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.09.04


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
zalacznik nr 2a po zmianach


2017.09.21


Informacja z otwarcia ofert w dn. 20.09.2017r.


2018.01.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1
Postępowanie unieważnione w zakresie pakietu 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1


2018.01.30


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1 w zakresie pakietów nr 1 - 5, 8, 10, 12, 13, 15 - 21


2018.02.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1 w zakresie pakietów nr 6, 7, 9, 11


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych