WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisTemin składania ofertData ostatniej modyfikacjiStatus
nd. nd. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017 - KOREKTA2

kliknij żeby zobaczyć

nd. nd. aktualny
nd. nd. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017 - Korekta

kliknij żeby zobaczyć

nd. nd. aktualny
nd. nd. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017

kliknij żeby zobaczyć

nd. nd. aktualny

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych