WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ Z ART. 11.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisTemin składania ofertData ostatniej modyfikacjiStatus
EZ.28.2.2020 2020.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.25 do godz 10:00 2020.01.22 w toku
EZ.28.158.2019 2020.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.21 do godz 10:00 2020.01.21 w toku
EZ.28.150.2019 2020.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników, drobnego sprzętu i zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.20 do godz 10:00 2020.01.20 w toku
EZ.28.162.2019 2020.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.13 do godz 10:00 2020.01.10 w toku
EZ.28.163.2019 2020.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na usługę pogwarancyjnego kompleksowego 4 – letniego serwisu urządzeń będących wyposażeniem pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.24 do godz 10:00 UWAGA zmiana na 2020.02.07 do godz 10:00 2020.01.22 w toku
EZ.28.160.2019 2019.12.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.23 do godz 10:00 Zmiana na 28.01.2020r.do godz 10:00 2020.01.17 w toku
EZ.28.164.2019 2020.01.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2020.01.22 2020.01.15 w toku
EZ.28.141.2019 2019.12.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem IT oraz Tożsamości wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programową dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.07 godz 10:00 2020.01.20 w toku
EZ.28.157.2019 2019.12.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.31 do godz 10:00 2020.01.07 zakończone
EZ.28.152.2019 2019.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.13 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.01.29 godz 10:00 2020.01.20 w toku
EZ.28.136.2019 2019.11.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn.”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.30 godz 13:00 Uwaga! Zmiana na 27.01.2020r. 2020.01.13 w toku
EZ.28.151.2019 2019.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.05 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.12.20 godz 10:00 2019.12.23 w toku
EZ.28.140.2019 2019.11.21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.03 do godz 10:00 2019.01.07 w toku
EZ.28.137.2019 2019.11.21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i odczynników do syntezy i analizy radiofarmaceutyku 11C – cholina do Pracownii PET dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.03 do godz 10:00 2019.01.07 w toku
EZ.28.143.2019 2019.11.07 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.11 do godz 10:00 2019.12.12 w toku
EZ.28.132.2019 2019.10.31 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU na: 19.12.2019r do godz. 10:00 2019.12.23 w toku
EZ.28.121.2019 2019.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych metodą fish dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.04 do godz 10:00 2019.12.09 zakończone
EZ.28.149.2019 2019.10.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych dla Breast Cancer Unit, Pracowni Scyntygrafii oraz Zakładu Radiologii dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.11 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.11.19 godz 10:00 2019.12.17 zakończone
EZ.28.120.2019 2019.10.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.29 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 31.12.2019r do godz. 10:00 2020.01.03 w toku
EZ.28.148.2019 2019.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na zakup angiografu dla Zakładu Radiologii Centrum obejmujący jego dostawę wraz z dokumentacją techniczną producenta niezbędną do jego instalacji, jego instalację w zaadaptowanych pomieszczeniach pod Pracownię Angiograficzną, uruchomienie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.07 do godz 10:00 ZMIANA NA 14.11.2019r. godz. 10:00 2019.12.03 zakończone
EZ.28.139.2019 2019.10.24
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.07 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.11.14 godz 10:00 2019.11.15 zakończone
EZ.28.146.2019 2019.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetu zabiegowego dla projektu pn."Wyposażenie Gabinetu Zabiegowego Brest Cancer Unit (BCU)"

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.06 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.11.15 do godz.10:00 2019.12.02 zakończone
EZ.28.142.2019 2019.10.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę pomp strzykawkowych dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.06 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.11.07 godz 10:00 2019.12.12 zakończone
EZ.28.114.2019 2019.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.21 do godz 10:00 2019.11.21 w toku
EZ.28.135.2019 2019.10.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę aparatu ECMO dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego,Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.14 godz 10:00 2019.11.14 zakończone
EZ.28.138.2019 2019.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.15 do godz 10:00 Zmiana na 22.10.2019r. 2019.10.25 zakończone
EZ.28.129.2019 2019.09.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.„Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.30 godz 10:00 2019.11.15 zakończone
EZ.28.131.2019 2019.09.25 Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu ABL 90 Flex Plus firmy Radiometer dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.30 do godz 10:00 2019.11.15 zakończone
EZ.28.133.2019 2019.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.25 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.10.28 do godz 10:00 2019.11.07 zakończone
EZ.28.122.2019 2019.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do treningów na ergometrach dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz systemu neuromonitoringu śródoperacyjnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.25 do godz 10:00 2019.11.27 zakończone
EZ.28.97.2019 2019.09.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.24 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.10.31 godz 10:00 2019.12.03 zakończone
EZ.28.128.2019 2019.09.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu HDR dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.21 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.10.22 do godz 10:00 2019.11.06 zakończone
EZ.28.130.2019 2019.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.17 do godz 10:00 2019.11.28 zakończone
EZ.28.89.2019 2020.01.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.17 do godz 10:00 Zmiana na 05.11.2019r. 2020.01.13 zakończone
EZ.28.125.2019 2019.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę autorefraktometrów dla Poradni Okulistycznej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.20 do godz 10:00 2019.10.23 zakończone
EZ.28.118.2019 2019.09.04
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę łóżek standardu OiT z materacem przeciwodleżynowym dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego,Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.09 godz 10:00 2019.10.23 zakończone
EZ.28.127.2019 2019.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. „Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dźwigi szpitalne zlokalizowane w istniejących szybach dźwigowych znajdujących się w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.17 do godz 10:00 2019.10.11 zakończone
EZ.28.124.2019 2019.08.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratorów (wysokoenergetycznego i niskoenergetycznego) w dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.05 do godz 10:00 2019.09.23 zakończone
EZ.28.123.2019 2019.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.24 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na dzień 2019.10.02 do godz 10:00 2019.10.03 w toku
EZ.28.113.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.20 do godz 10:00 2019.11.07 zakończone
EZ.28.68.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 23.10.2019r do godz.10:00 2019.12.12 w toku
EZ.28.24.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.22 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 08.10.2019r do godz. 10:00 2019.10.10 w toku
EZ.28.116.2019 2019.08.12
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro pn. „Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii” dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.17 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.10.02 godz 10:00 2019.12.24 zakończone
EZ.28.109.2019 2019.08.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu RTG z fluoroskopią dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.10 godz 10:00 2019.10.24 zakończone
EZ.28.102.2019 2019.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - RADIOFARMACEUTYKI dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.06 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 16.09.2019 r.do godz 10:00 2019.10.01 zakończone
EZ.28.119.2019 2019.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.20 do godz 10:00 2019.09.16 ZAKOŃCZONE
EZ.28.101.2019 2019.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.29 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2019.10.03 godz. 10:00 2020.01.10 zakończone
EZ.28.115.2019 2019.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. „Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dźwigi szpitalne zlokalizowane w istniejących szybach dźwigowych znajdujących się w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.27 do godz 10:00 2019.08.28 zakończone
EZ.28.80.2019 2019.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.26 do godz 10:00 Zmiana na 30.08.2019r. 2019.11.20 zakończone
EZ.28.75.2019 2019.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.23 do godz 10:00 Zmiana na 29.08.2019r. Zmiana na 11.09.2019r. 2019.10.30 zakończone
EZ.28.112.2019 2019.07.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyciągu chemicznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.31 godz 13:00 UWAGA! Zmiana na 2019.08.06 godz 13:00 2019.09.12 zakończone
EZ.28.69.2019 2019.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.23 do godz 10:00 2019.11.05 zakończone
EZ.28.85.2019 2019.07.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.14 godz 10:00 2019.09.23 zakończone
EZ.28.107.2019 2019.08.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.11 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 10.10.2019r. 2019.10.14 w toku
EZ.28.100.2019 2019.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.13 do godz 10:00 Uwaga: zmiana na 2019.08.19 do godz.10:00 2019.10.03 zakończone
EZ.28.34.2019 2019.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 20.08.2019 r. 2019.08.30 zakończone
EZ.28.108.2019 2019.07.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.19 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 02.08.2019 r. do godz. 10:00 2019.08.30 zakończone
EZ.28.73.2019 2019.07.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę tomografu komputerowego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.02 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 26.08.2019r. 2019.12.03 w toku
EZ.28.53.2019 2019.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.02 do godz 10:00 2019.12.23 zakończone
EZ.28.104.2019 2019.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.12 do godz 10:00 2019.08.02 zakończono
EZ.28.106.2019 2019.06.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyciągu chemicznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.09 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.07.10 godz 10:00 2019.07.12 zakończone
EZ.28.105.2019 2019.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.26 do godz 10:00 2019.09.18 zakończone
EZ.28.60.2019 2019.06.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.23 godz 10:00 2019.09.10 zakończone
EZ.28.103.2019 2019.06.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.27 do godz 10:00 2019.06.28 zakończone
EZ.28.87.2019 2019.06.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.18 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 07.08.2019 godz 10:00 2020.01.10 zakończone
EZ.28.78.2019 2019.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.12 do godz 10:00 2020.01.14 zakończone
EZ.28.62.2019 2019.06.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę densytometru dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.16 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 30.07.2019r. 2019.10.28 zakończone
EZ.28.94.2019 2019.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET oraz ureterorenoskopów dla 2 Bloków Operacyjnych i Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.10 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.07.15 2019.08.01 zakończone
EZ.28.86.2019 2019.06.05
Kliknij aby zobaczyc

PostępowaniE o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę laparoskopów dla projektu pn.„Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.10 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 23.07.2019r. 2019.11.07 Zakończone
EZ.28.98.2019 2019.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.18 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2019.06.25. do godz. 09:00 2019.07.04 zakończone
EZ.28.84.2019 2019.06.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę: Etap A – II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej Etap B – Oddział Chirurgii Onkologicznej dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.08 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 25.07.2019r. 2019.10.22 zakończone
EZ.28.72.2019 2019.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2019.07.18 do godz. 10:00 2019.12.05 zakończone
EZ.28.88.2019 2019.05.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.03 do godz 10:00 ZMIANA NA:18.07.2019 R. do godz. 10:00 2019.10.29 zakończone
EZ.28.61.2019 2019.05.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę mikroskopu chirurgicznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.02 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 11.07.2019, godz. 10:00 2019.08.23 zakończone
EZ.28.22.2019 2019.05.20 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.03 do godz 10:00 Zmiana na 11.07.2019r. Zmiana na 26.07.2019r. 2019.09.25 zakończone
EZ.28.40.2019 2019.05.27
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę materacy grzewczych (system ogrzewania pacjenta) dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.28 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 11.07.2019 r. 2019.10.07 zakończone
EZ.28.96.2019 2019.05.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.27 do godz 10:00 2019.09.02 zakończono
EZ.28.54.2019 2019.05.24
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ssaków elektrycznych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.27 do godz 10:00 2019.07.11 zakończone
EZ.28.28.2019 2019.05.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.01 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 21.08.2019 do godz. 10:00 2020.01.22 w toku
EZ.28.42.2019 2019.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.25 do godz 10:00 Zmiana na 07.08.2019r. 2019.10.18 zakończone
EZ.28.38.2019 2019.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 22.08.2019 do godz. 10:00 2019.11.14 zakończone
EZ.28.93.2019 2019.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.03 do godz 10:00 Zmiana na 05.06.2019r. 2019.07.15 zakończone
EZ.28.43.2019 2019.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.25 do godz 10:00 2019.09.05 zakończone
EZ.28.92.2019 2019.05.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.31 do godz 10:00 2019.06.14 zakończone
EZ.28.67.2019 2019.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę dostawę tonerów i zestawów naprawczych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.25 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2019.07.10 do godz. 10:00 2019.11.05 zakończone
EZ.28.66.2019 2019.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.24 do godz 10:00 2019.09.17 zakończone
EZ.28.91.2019 2019.05.15
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.29 godz 10:00 2019.06.12 zakończone
EZ.28.71.2019 2019.05.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.28 do godz 10:00 2019.06.06 zakończone
EZ.28.83.2019 2019.05.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.24 do godz 10:00 2019.06.06 zakończone
EZ.28.82.2019 2019.05.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.23 do godz 10:00 2019.05.30 zakończone
EZ.28.65.2019 2019.05.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.13 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 06.08.2019r do godz. 10:00 2019.12.12 w toku
EZ.28.79.2019 2019.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.16 do godz 10:00 2019.05.20 zakończone
EZ.28.25.2019 2019.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.27 do godz 10:00 2019.11.19 zakończone
EZ.28.74.2019 2019.04.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.08 do godz 10:00 2019.05.10 zakończone
EZ.28.44.2019 2019.04.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych (radiofarmaceutyki) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.07 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 10.05.2019 r. do godz. 10:00 2019.05.29 zakończone
EZ.28.46.2019 2019.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.02 do godz 10:00 2019.05.08 zakończone
EZ.28.64.2019 2019.04.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.14 do godz 10:00 2019.06.13 zakończone
EZ.28.63.2019 2019.04.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.14 do godz 10:00 2019.05.15 zakończone
EZ.28.31.2019 2019.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.16 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 04.06.2019 do godz: 10:00 2020.01.15 zakończone
EZ.28.55.2019 2019.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej koniecznego do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych z kontraktów NFZ Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.16 do godz 10:00 2019.06.27 zakończone
EZ.28.37.2019 2019.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.17 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 06.06.2019r. 2019.09.30 zakończone
EZ.28.33.2019 2019.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.10 do godz 10:00 2019.06.13 zakończone
EZ.28.29.2019 2019.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.07 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 24.06.2019 r. godz. 9:00 2019.09.19 w toku
EZ.28.59.2019 2019.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.11 do godz 10:00 UWAGA! zmiana na 17.04.2019r. 2019.06.12 zakończone
EZ.28.41.2019 2019.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na usługę czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wraz z wymianą filtrów absolutnych w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.07 godz 10:00 Uwaga!Zmiana na 2019.05.10 godz.10:00 2019.06.10 zakończone
EZ.28.39.2019 2019.03.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę kardiomonitorów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.02 do godz 10:00 Uwaga!Zmiana na 06.05.2019 2019.05.27 zakończone
EZ.28.70.2019 2019.04.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.06 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.05.07. godz.10:00 2019.05.27 zakończone
EZ.28.58.2019 2019.03.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb radioterapii w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.10 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.04.11 godz 10:00 2019.05.10 zakończone
EZ.28.57.2019 2019.03.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.10 godz 10:00 2019.04.12 zakończone
EZ.28.49.2019 2019.03.21
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę 2 sztuk cytometrów przepływowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego"

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.24 godz 10:00 2019.05.15 zakończone
EZ.28.48.2019 2019.03.21
Kliknij aby zobaczyc

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę płyty bazowej do unieruchomienia maskami w obrębie całego ciała i podkładki do stereotaksji pozaczaszkowej z zestawem akcesoriów w ramach projektu pn: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.24 godz 10:00 2019.05.10 zakończone
EZ.28.56.2019 2019.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.29 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2019.04.02 do godz 10:00 2019.04.05 zakończone
EZ.28.14.2019 2019.03.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.17 do godz 10:00 2019.07.10 zakończone
EZ.28.51.2019 2019.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.22 do godz 10:00 2019.04.17 zakończone
143/ZP/18 2019.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.12 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2019.04.18 do godz 10:00 2019.07.08 zakończone
EZ.28.30.2019 2019.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.10 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 09.05.2019r. 2019.11.14 zakończone
EZ.28.3.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.09 do godz 10:00 Zmiana na 15.04.2019r. 2019.05.13 zakończone
EZ.28.2.2019 2019.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.05 do godz 10:00 Zmiana terminu na 10.05.2019 r. 2019.08.02 zakończone
EZ.28.36.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanych dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.15 do godz 10:00 2019.05.09 zakończone
EZ.28.6.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.04 do godz 10:00 Zmiana terminu na 24.04.2019r. 2019.07.19 zakończone
EZ.28.13.2019 2019.02.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.04 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 16.04.2019r. 2019.06.10 zakończone
139/ZP/18 2019.02.28 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników, drobnego sprzętu i programu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.04 do godz 10:00 Uwaga!Zmiana terminu na 2019.04.18 do godz 10:00 2019.09.09 zakończone
EZ.28.18.2019 2019.02.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi , w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.28 do godz 10:00 2019.06.10 zakończone
EZ.28.19.2019 2019.02.21
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę analizatora parametrów krytycznych dla projektu pn.„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.28 do godz 10:00 Uwaga!.Zmiana na 2019.05.07 do godz. 10:00 2019.06.03 zakończone
EZ.28.5.2019 2019.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.25 do godz 10:00 2019.07.03 zakończone
EZ.28.23.2019 2019.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 27.03.2019r do godz. 10:00 2019.04.03 zakończone
EZ.28.20.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.15 do godz 10:00 2019.04.08 zakończone
EZ.28.17.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.15 do godz 10:00 2019.04.08 zakończone
EZ.28.16.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla projektu pn.„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.19 do godz 10:00 Uwaga!.Zmiana na 01.04.2019 do godz.10.00 2019.04.30 zakończone
EZ.28.11.2019 2019.02.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.18 do godz 10:00 2019.03.19 zakończone
EZ.28.9.2019 2019.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę produktów żywienia dojelitowego, pozajelitowego i płynów dożylnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.14 do godz 10:00 2019.03.15 zakończone
EZ.28.7.2019 2019.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.13 do godz 10:00 2019.04.26 zakończone
142/ZP/18 2019.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.08 do godz 10:00 2019.07.03 zakończone
EZ.28.12.2019 2019.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.02.18 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 19.02.2019r do godz. 10:00 2019.03.28 zakończone
140/ZP/18 2019.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.11 do godz 10:00 2019.03.12 zakończone
EZ.28.8.2019 2019.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.08 do godz 10:00 2019.04.25 zakończone
EZ.28.1.2019 2019.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.04 do godz 10:00 2019.03.06 zakończone
141/ZP/18 2019.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.02.11 do godz 10:00 2019.04.11 zakończone
138/ZP/18 2018.12.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2018.12.27 do godz 10:00 2019.02.05 zakończone
129/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.12.05 do godz. 10:00 2019.06.14 zakończone
123/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawyproduktów farmaceutycznych – produkty żywienia dojelitowego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.22 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2018.11.26 UWAGA ZMIANA NA 2018.11.27 2019.02.14 zakończone
104/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.26 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2018.12.12 UWAGA ZMIANA NA 2018.12.18 2019.03.12 zakończone
100/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.27 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2018.12.04 UWAGA ZMIANA NA 2018.12.06 2019.05.20 zakończone
97/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.26 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2019.02.06 do godz. 10:00 2019.07.25 zakończone
119/ZP/18 2018.10.12 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wartości powyżej 221 000euro na dostawy odczynników i sprzętu do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.28 do godz 10:00 Zmiana na 19.12.2018r. Zmiana na 16.01.2019r. Zmiana na 27.02.2019r. 2018.05.07 zakończone
111/ZP/18 2018.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.21 do godz 10:00 Zmiana na 27.11.2018r. Zmiana na 05.12.2018r. 2019.04.12 zakończone
98/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.15 do godz 10:00 2019.02.19 zakończone
67/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.14 do godz 10:00 Zmiana na 19.11.2018 2019.02.08 zakończone
107/ZP/18 2018.10.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych, roztworów leczniczych oraz surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.16 do godz 10:00 Zmiana na 30.10.2018r. Zmiana na 06.11.2018 Zmiana na 07.11.2018r. Zmiana na 13.11.2018r. Zmiana na 23.11.2018 2019.02.19 zakończone
57/ZP/18 2018.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.25 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.10.02 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.10.09 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.10.15 do godz. 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZESUNĄĆ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.10.2018r UWAGA ZMIANA: 2018.10.19 do godz. 10:00 2019.02.14 zakończone
201/ZP/17 2018.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.02 do godz 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.08 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.15 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.24 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.25 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.29 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.01 do godz. 09:00 uwaga zmiana na: 2018.06.08 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.13 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.29 do godz. 10:00 2019.05.09 zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych