WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI DO KWOTY Z ART. 11.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisTemin składania ofertData ostatniej modyfikacjiStatus
EZ.28.156.2019 2020.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi i jego jednostek (placówek) szpitalnych.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.20 godz 10:00 2020.01.20 w toku
EZ.28.144.2019 2019.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę mebli medycznych dla wyposażenia sal intensywnego nadzoru Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacja Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.08 godz 10:00 2020.01.08 w toku
EZ.28.153.2019 2019.12.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.13 godz 10:00 2019.12.30 zakończone
EZ.28.126.2019 2019.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.03 godz 10:00 Uwaga!.Zmiana na 2019.10.15 godz.10:00 2019.11.04 zakończone
EZ.28.95.2019 2019.08.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej 3-letniej obsługi serwisowej dla tomografu komputerowego Aquilion RXL o numerze seryjnym UCB12Z2055 wraz ze stacją opisową (komputer Z600) o numerze seryjnym CZC2351H5Q - dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.19 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.08.28 godz 10:00 2019.09.06 zakończone
EZ.28.110.2019 2019.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na pogwarancyjną 7 – miesięczną obsługę serwisową urządzenia SPECT/CT Symbia T o numerze seryjnym 1314 wraz ze stacją roboczą Symbia.net o numerze seryjnym 1459 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.25 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.07.26 godz 10:00 2019.07.30 zakończone
EZ.28.81.2019 2019.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.31 godz 10:00 2019.06.18 zakończone
EZ.28.77.2019 2019.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.07 godz 10:00 2019.05.22 zakończone
EZ.28.76.2019 2019.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.07 godz 10:00 2019.05.22 zakończone
EZ.28.35.2019 2019.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów do aparatu do kruszenia kamieni nerkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.05. godz 10:00 2019.04.26 zakończone
EZ.28.45.2019 2019.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.14 godz 10:00 2019.04.17 zakończone
EZ.28.47.2019 2019.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.15 godz 10:00 2019.03.26 zakończone
EZ.28.21.2019 2019.02.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę zapewnienia transportu pacjentów do/z siedziby Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi uruchomionego w ramach projektu pn. „Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.04 godz 10:00 Uwaga1 Zmiana na 06.03.2019r. 2019.03.29 zakończone
EZ.28.26.2019 2019.02.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.04 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.03.12 godz 10:00 2019.04.03 zakończone
EZ.28.10.2019 2019.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej 3-letniej obsługi serwisowej dla angiografu Artis Zee Ceiling o numerze seryjnym 147981 wraz ze stacją hemodynamiki Sensis o numerze seryjnym 60365 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.02.22 godz 10:00 Uwaga ! zmiana terminu na 2019.02.27 godz.10:00 2019.03.01 zakończone
EZ.28.15.2019 2019.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.02.13 godz 10:00 Uwaga zmiana: 2019.02.15 godz 10:00 2019.03.07 zakończone
144/ZP/18 2019.01.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.02.01. godz 10:00 UWAGA: Zmiana terminu na 2019.02.08 godz.10:00 2019.03.07 zakończone
132/ZP/18 2018.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.31 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 06.11.2018 R. 2019.02.21 zakończone
66/ZP/18 2018.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę środków czystościowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.06 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.11.09 do godz 10:00 2019.02.05 zakończone
105/ZP/18 2018.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.10.04 do gopdz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.10.05 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.10.10 do godz. 10:00 2019.03.22 zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych