Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 76716-2016 z dnia 2016-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo w załączniku nr 1a do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 pakietów. Pakiet nr 1 (obejmujący 5 pozycji) -...
Termin składania ofert: 2016-04-13

Numer ogłoszenia: 86102 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76716 - 2016 data 05.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, fax. 042 6895911.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: